• +90 324 238 21 66
  • aktur@akturltd.com
  • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
  • Takip Ein :

 

Müşterilerimizin Lojistik ile ilgili talep ettikleri faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak amacıyla;

Müşteri talep ve beklentilerinin etkin ve verimli bir şekilde ele alınması için ISO 10002:2018 standardında belirtilen yol gösterici ilkelere bağlı kalınmasını,

Müşteri talep ve beklentilerini ele alma sürecini tanımlamayı ve uygulamayı aktif olarak bağlı kalmayı,

Yeterli kaynakları sağlamayı ve bu kaynaklara adanmayı, etkin ve verimli bir şekilde yönetmeyi,

Talep ve beklentileri ele alınması sürecinde müşterilerimize, personelimize ve ilgili diğer taraflara iletilmesini ve bireysel beklenti sahiplerine, beklentilerinin ele alınmasıyla ilgili yeterli bilgiyi vermeyi,

Kolayca erişilebilir olmayı, ilgili detayları açıklamalıyı, talep ve beklentilerinin ele alınması süreci ve destekleyici bilgilerin anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmayı,

Tüm organizasyon içinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini ele almayı, adil, objektif ve tarafsız bir şekilde davranılmasını,

Müşteri talep ve beklentilerinin ele alınması sürecine erişimin ücretsiz sunmayı,

Bilgilerin doğru ve yanıltıcı olmamasını ve toplanan verilerin ilgili, doğru, eksiksiz, anlamlı ve yararlı olmasını sağlamayı,

Müşteriye ait tüm talep ve beklentileri gizli tutmayı ve müşterinin izni olmadan ifşa etmemeyi,

Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemeyi ve geri bildirime açık olmayı,

İlişkin kararlar ve eylemler için hesap verebilirliği ve rapor vermeyi sağlamayı,

 

Sürecin etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı, kalıcı hedeflere odaklanmayı,

Tüm personelin; Müşteri talep ve beklentilerini ele almak için gerekli kişisel özelliklere, becerilere, eğitime ve deneyime sahip olmasını sağlamayı,

Mümkün olduğunca çabuk ele almayı ve sonuçlandırmayı

 

Kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Selman AKTOĞ

Genel Müdür