• +90 324 238 21 66
  • aktur@akturltd.com
  • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
  • Takip Ein :

Davranış odaklı güvensiz çalışan davranışlarını belirlemek, izlemek ve ortadan kaldırmak için kullanılan Davranış Odaklı Güvenlik programının üst yönetimde dâhil olmak üzere tüm AKTUR çalışanları tarafından uygulanacağını kabul ve taahhüt ederiz.

AKTUR genelinde oluşturulan tüm operasyonel ve destek süreçlerinde yapılan davranış odaklı risk değerlendirmeleri, güvenlik kültürünün temeli olan insan davranışlarını hedef almaktadır. Oluşturulan sistem içerisinde güvensiz insan davranışları planlı veya plansız denetimlerle belirlenir ve sonuçları ilgili tüm paydaşlarla paylaşılır ve alınması gereken aksiyonlar gerçekleştirilir.

Kuruluşumuzun istisnasız tüm paydaşları, bu gerekliliklere bağlı kalarak tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlarla Davranış Odaklı Güvenlik Programını sürekli iyileştirmeyi ve 5 yıllık olarak belirlenen hedeflerine ulaşmayı kabul ve taahhüt ederiz.

SELMAN AKTOĞ
Genel Müdür