• +90 324 238 21 66
  • aktur@akturltd.com
  • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
  • Takip Ein :

 

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ni kurmak ve sürekli iyileştirmek ve gelişmek.

 

Tüm çalışanlarımıza saygınlık göstermek amacıyla, işe alma, ücretlendirme, terfi ve eğitime erişimde eşit fırsatları garanti etmeyi, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, engellilik, vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

SELMAN AKTOĞ
GENEL MÜDÜR