• +90 324 238 21 66
 • aktur@akturltd.com
 • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
 • Takip Ein :

AKTUR faaliyet gösterdiği lojistik sektörü başta olmak üzere, tüm dünyada hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitimlere bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle Aktur, her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları hazırlayıp uygulamaktadır. Personelimize, planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz;

 

 • Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 • Teknolojik gelişmelerin izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması,
 • Çalışan niteliklerinin artırılması,
 • Güvenli yükleme ve boşaltma, güvenli sürüş teknikleri ve davranış odaklı güvenlik uygulamaları ile güvenilir lojistik hizmetlerinin sunulması,
 • Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi,
 • Doğal kaynakların tüketimi ile ortaya çıkan olumsuz çevresel etkinin azaltılması ve doğaya karşı farkındalığın geliştirilmesi,
 • Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması,
 • İş ve işgücü verimliliğinin artırılması,
 • Moral, motivasyonunun ve kişisel özgüvenin artırılması,
 • Kurum kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Müşteriler ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı değer ve faydaya dayalı iş birliklerinin güçlendirilmesi,
 • Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanması,

 

AKTUR yukarıda tanımlanan hedeflere ulaşabilmek için;

 • Eğitimden yararlanmada çalışanlarına fırsat eşitliği sağlayacağını,
 • Çalışanların alacağı eğitim konusunda fiilen çalışıyor veya çalışacak olmasına güven vereceğini,
 • Eğitime katılacak çalışanların eğitim programlarında belirtilen nitelikleri taşıması için gerekli özeni göstereceğini

 

kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

Selman AKTOĞ

Genel Müdür