• +90 324 238 21 66
 • aktur@akturltd.com
 • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
 • Takip Ein :

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO/IEC 27002 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama prensipleri standartlarında yer alan uygulanabilir gereklilikleri Dijitalleştirme Yönetim Planı doğrultusunda gerçekleştirilmeyi ve sonuçları iyileştirme amaçlı olarak gözden geçirmeyi,

 • Bilginin erişilebilirlik, gizlilik ve bütünlüğünün bozulması ile ilgili risklere önleyici faaliyetlerde bulunmayı,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumayı,
 • Bilginin gizliliğini, erişebilirliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamayı,
 • Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılayarak güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirmeyi,
 • Firmamızın itibarını ve yatırımlarını korumayı,
 • İş süreklilik planları hazırlamayı, sürdürmeyi ve test etmeyi,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamayı,
 • AKTUR bünyesine bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan her türlü verinin güvenliğini sağlamayı kabul ve taahhüt ederiz.

SELMAN AKTOĞ
GENEL MÜDÜR