İNSAN KAYNAKLARI

AKTUR’lu Olmak Ayrıcalıktır

AKTUR çalışanları girişimci, yenilikçi, tutkulu, teknolojiyi iyi kullanan ve bu yüzden AKTUR’lu olmayı ayrıcalıklı sayan insan odaklı, etiğe saygılı, müşteriyi odağında tutan ve hayatın her alanında lider olmayı hedefleyen genç ve dinamik bir ailenin parçasıdır.

AKTUR’un Akılcı Çözümleri’nin Sırrı ,Nitelikli ve Mutlu İnsan Kaynağıdır

Kurumların sürdürülebilirliğinin entellektüel sermayesinin yetenekli, bağlılığı yüksek ve mutlu çalışanlardan oluştuğuna inanan AKTUR Lojistik, insan odaklı duruşuyla insana yatırımı her zaman ön planda tutmaktadır.

 

İşe alımı sürecimizde AKTUR Lojistik kurum kültürüne, değerlerine ve ilgili pozisyona uyum sağlayacak, mutluluk ve geleceğine katkıda bulunacak en iyi yetenekleri işe yerleştirmek hedefimizdir.

 

İşe Alım Süreci

Başvuruda bulunan uygun adaylarla yetkinlik bazlı görüşme yapılmakta; pozisyona bağlı olarak kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve genel yetenek testi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm yöneticisi ile ikinci görüşme yapmaları sağlanmaktadır.

AKTUR’a yapılan tüm başvurular şirketimizin veritabanına kayıt edilir.

 

AKTUR Ailesi’ne Katılın

AKTUR ailesine katılmak için yapılacak tüm başvurular, başvuru bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme Süreci

Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaya, İşe Alım Ekibi tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

AKTUR Lojistik’te hem kurumun hem de çalışanların performasının sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. “Yetenek Gelişimi” ve “Liderlik Gelişimi” programları ile yurt içinde ve yurt dışında çalışanlarımız kariyer yollarını değiştirebilir, terfi edebilirler. Bunun için açılan pozisyonlar öncellikle iç ilan yolu ile yayınlanır.

 

Performans Yönetimi

Performans yönetim süreci 3 adımdan oluşur;

 

  • Hedef Belirleme; Sene başında kurumun o seneki hedeflerinin belirlenmesi ile her iş biriminde yukarıdan aşağıya mutabakat süreci kullanılarak her çalışan kurum hedefi ile paralel olarak kendi hedeflerini belirler.
  • Ara Değerlendirme; Sene başı belirlenen hedeflere uygun olarak sene ortasında gerçekleşmeler ışığında performans süreci takip edilir ve gerekli önlem veya plan değişiklikleri yapılır.
  • Yıl Sonu Değerlendirme; Sene sonunda belirlenen hedeflerin ve yetkinliklerin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması ile süreç tamamlanır.

 

Kariyer Yönetimi

Performans değerlendirme sisteminden çıkan neticeler ile eğitim ihtiyaçları, eğitim sonuçları ve pozisyonu karşılama yüzdesi göz önünde bulundurularak kişinin kariyer yolu çizilmektedir. Tüm bu kriterlerden yüksek sonuçlar elde eden çalışanlar ise yetenek gelişimi programı çerçevesinde AKTUR’un gelecekteki yöneticileri olmak için yetiştirilerek ilerlemektedirler.

Eğitim ve Geliştirme

AKTUR Lojistik, çalışanlarının sürekli öğrenebilecekleri, deneyebilecekleri ve gelişebilecekleri bir eğitim ve geliştirme sürecinin olmasının kurumun gelişimi ve ilerlemesinin önemli bir parçası olduğuna inanır. Eğitim faaliyetleri kurumun iş alanı ve öncellikleri ile çalışanın ihtiyaçlarının ortak paydada buluşmaları sağlanarak gerekli yol haritası planlanır.

Tüm çalışanlara gelişimleri için eşit olanak ve fırsatlar sağlanır.