TEKNOLOJİ

Teknolojik Altyapı ile Depo Yönetiminde Düşük Hata Payı

Kendi bilgi işlem ekibinin geliştirdiği yazılımların getirdiği esneklikle AKTUR, değişken müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmekte, farklı sektörlerden edindiği bilgi ve tecrübeyi standartlaştırarak müşterilerine her şart altında en kaliteli hizmeti sunabilmektedir. Ayrıca AKTUR, depolarında kullandığı otomasyon teknolojileriyle hata oranını en aza indirirken, portal uygulamalarıyla müşterilerine gerçek zamanlı bilgi akışı sağlamaktadır.

warehouse-management-system-wms-3
full_solution_wms-1024x857
Depo Yönetim Sistemi (Warehouse Management System)

AKTUR depo organizasyonlarında kendi bilgi işlem ekibinin geliştirdiği programları kullanarak, değişken müşteri beklentilerine hızlı cevap verme esnekliği, farklı sektörlerden edinilen bilgi birikimiyle daha geniş yelpazede çözüm üretebilme becerisi ve sürekli gelişim olanakları sağlamaktadır. Ayrıca, AKTUR’un kullandığı yazılımlar, farklı yazılımlarla ara yüz iletişimi kurabilme becerisine ve esnekliğine sahiptir.

Maleme Akış Kontrol Sistemi

Birçok farklı donanımın (crane, konveyör, sorter, turn table, transfer üniteleri, asansör, pick-by-voice vs) bir araya getirilmesiyle oluşan karmaşık bir otomasyonel depolama sisteminin teorik kapasitelere ulaşmasının sağlanması ancak, sistemin tüm parçalarının uyumlu çalışmasıyla mümkün olmaktadır.AKTUR’un kendi IT ekibiyle geliştirdiği yazılımıyla, otomasyonel depo çözümleri sistemi içerisinde malzemelerin ve bilgilerin akışını yönetilmekte, kontrol edilmekte ve optimize edilmektedir.

Portal Uygulamaları

Müşteri ve AKTUR personelinin internet üzerinden aynı bilgileri görebildiği ekranlar bulunmaktadır. Bu sayede AKTUR sürekli olarak müşteri tarafından denetlenebilmekte ve bu durum sayesinde hataya yer bırakılmamaktadır.

aktur-malzeme-akis-kontrol-sistemi
aktur_otomatik_yukleme
Otomatik Yükleme ve Boşaltma Sistemleri

Otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri bir yükü (palet, sepet ya da koli) önceden tanımlı olan adreslere istifleyen ve istendiğinde yükü raftan indiren robotik sistemlerdir. AKTUR müşterilerinin ihtiyaçlarına göre süreçlerde verimlilik sağlayarak operasyonel giderleri azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlı ASRS sistemlerinin palet ve sepet elleçleyen modellerini mevcut operasyonlarında kullanmaktadır. ASRS uygulamalarının AKTUR müşterilerine sağladığı avantajlar:

  1. Depolama alanlarının azalması: Daha az koridor boşluğuna ihtiyaç duyularak daha yüksek raflarda depolamaya imkan sağlayan bu sistem sayesinde, birim alanda depolanan ürün miktarı geleneksel depolama yöntemlerine göre yaklaşık 2,5 kat artmaktadır.
  2. Maliyetlerinin azalması: Bu sistemle birlikte istifleme ve raftan indirme operasyonları tamamen otomatik yapıldığı için, geleneksel depolarda kullanılan istifleme ekipmanı operatörlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ekipman ve operatör sayısının azalmasıyla birlikte iş kazaları riskleri de doğal olarak azalmaktadır.
  3. Yükleme boşaltma operasyon sürelerinin azalması: Geleneksel sistemlerde kullanılan ekipmanların performanslarına kıyasla ürünlerin rafa yerleştirilmesi ya da raftan indirilmesi için ihtiyaç duyulan süreler bu sistemle yaklaşık %80 oranında azalmaktadır.
  4. Hata risklerinin sıfıra indirgenmesi: Sistem kurgusu yapıldıktan sonra, operasyon insan iradesinden doğabilecek risk ve hatalardan tamamen arındırılmaktadır ve bu sayede hem envanter doğruluğu hem de sipariş hazırlama doğruluk oranları %100 seviyelerine ulaşmaktadır.
  5. Adres optimizasyonu: Sistem boş zamanlarda, tanımlanan algoritmalara bağlı kalarak ürünlerin daha hızlı toplanabilmesi için, kendi içerisinde adres değişiklikleriyle çok hareket gören ürünleri çıkışa yakın adreslere getirmektedir.
RF El Terminali

RF el terminali personelin depo içerisindeki süreçlerle ilgili olarak sistemden iş emirleri almasını ve tamamladığı işlerle ilgili olarak da sonucu sisteme girmesini sağlamaktadır. Bu terminaller vasıtasıyla depo içerisindeki bir çok farklı süreçte Depo Yönetim Sistemi’ne mobil olarak ulaşım sağlanarak, depoda gerçekleşen fiziksel hareketlerle bu hareketlere ait sistemsel kayıtların eş zamanlı yürümesi sağlanmaktadır.

urun_iade