PROJE YÖNETİMİ

Depo Yönetimi Uygulamalarıyla Ürün Maliyetlerini Düşürmekteyiz

Depo yönetimi tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paya sahip dilimlerden biridir. Bu dilimin iyi yönetilmesi, satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi adına büyük önem arz etmektedir.

warehouse_management_474
aktur_warehouse5
Pozitif Yaklaşımla Düşük Maliyetli Depo Yönetimi

AKTUR sahip olduğu teknik bilgi ve deneyim yardımıyla süreçleri yeniden tasarlayarak kaynak kullanımını azaltma çalışmaları yapmaktadır. Bilişim altyapısıyla yönetebildiği değişken sayısını artıran, insan gücünü sahadaki yalın iş gücü yerine tasarlanan otomasyon sistemlerini denetleyen ve geliştiren kalifiye bir kaynak olarak gören AKTUR, depo yönetimi içinde tüm kaynakları en aza indirmek yerine; stok, siparişlerin toplanması, dağıtımı gibi operasyonlardan kusursuz verim sağlayarak kontrol sistemleriyle göreceli satış kayıplarından doğacak zararları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle AKTUR, son tüketici memnuniyeti maliyetine dayanan üst düzey bir yaklaşım sergilenmektedir.

AKTUR yalnızca girdi maliyetleriyle değerlendirmediği depo stratejisiyle, tüketici değerlendirmesine dayanarak müşterilerine özel çözümler sunmakta, müşterilerinin marka değerlerini artıran bir iş ortağı olmak için çalışmaktadır.

AKTUR; müşteri sorunlarını, beklentilerini ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, kişiselleştirilmiş terzi işi çözümlerle müşterilerinin işine değer katacak hizmetler sağlamaktadır. AKTUR, daha kaliteli ve sağlıklı (robust) aynı zamanda maliyet avantajı sağlayan çözümleri, sektörel bağımsızlıkla müşterilerine sunabilmek için, gelişen depolama teknolojilerini yakından takip etmekte, uygun bulduğu farklı otomasyonel çözümleri süreçlerine uyarlamaktadır.

Busy warehouse
aktur-depolama
Tecrübeyle Beraber Gelen Etkin Proje Yönetimi

AKTUR bünyesinde, tasarlanan çözümleri bütçelenen maliyet içerisinde, zamanında ve sorunsuz şekilde hayata geçmesini sağlamak için, proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış “İş Geliştirme” ekibi bulunmaktadır. Merkezden yönetilen bu ekibin üyeleri, sektör tabanlı uzmanlaşmış olup, ilgili tesislerde görev almaktadırlar. Böylelikle iş geliştirme uzmanları, operasyonu yakından takip ederek konularında egemen hale gelmekte, yapılan tasarımı sahaya uyarlamakta, sürekli iyileştirme çalışmalarıyla sürecin verimliliğini ve kalitesini arttırmaktadırlar.

Performans Metrikleri ve Göstergeler

AKTUR, standart performans metrikleri oluşturarak, çevrimiçi yazılım üzerinden takiplerini yapmakta ve elde ettiği verileri müşterileri ile şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.

 

Kalite Sistemleri

ISO 9001:2000 prensipleri doğrultusunda AKTUR’un kalite anlayışı; müşteri odaklı olmak, çoğulcu katılım sağlamak ve sürekli geliştirme yapmak temelleri üzerine kuruludur.

aktur_iso9001_2000_Decals
warehouse_management_474
Standardizasyon

Özelleştirilmiş çözümler, uygulamada farklılıklar oluştursa da; hizmet kalitesini artırmak için standartların oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. AKTUR’da standardizasyon yine proje yönetimi kapsamında değerlendirilerek, İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri Ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu ekip yerel olarak herhangi bir projede gerçekleştirilen iyi bir uygulamayı da diğer tüm projelere yayarak, hem standardizasyonu hem de bilgi ve tecrübenin birikerek yayılmasını sağlamaktadır.

Projeler İçin Strateji Planlaması Yapılır

AKTUR, işinin temel oluşumu olarak kabul ettiği proje yönetimi çerçevesinde, her biri müşterileri için özenle oluşturulan çözümleri birer proje olarak ele almakta ve yürütmektedir. Projenin kapsamı, amaçları, hedefleri, başarı kriterleri ve sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar tanımlanmaktadır. Belirlenmiş hedeflerin, maliyet ve zaman kriterlerine uygun yerine getirilebilmesi amacıyla kaynakların en etkin şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Projenin yürütülmesi aşamasında, performans yönetimiyle süreçler kontrol altına alınmaktadır. Projeyi müşteri adına yakından takip eden “özel ekip”le, oluşabilecek riskler ve fırsatlar önceden belirlenebilmektedir. Proje ekibi sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, sürecin verimliliğini ve kalitesini artırmaktadır.

Business strategy organizational charts and graphs
aktur-depo-yonetimi-yaklasimi6
Tedarik Zinciri Analizi

AKTUR tedarik zincirini analiz etmek ve geliştirmek için, konusunda deneyimli endüstri mühendisleri ve sistem analistleriyle çalışmaktadır. Süreçler; lojistik operasyonlarda en üst düzeyde verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmakta, süreç yönetimi anlayışıyla performans göstergeleri ve ölçüm yöntemleri belirlenmektedir. Tüm tedarik zinciri performansının izlenebilmesi, oluşabilecek problemlerin veya fırsatların önceden öngörülebilmesini sağlamaktadır. Proje yönetiminin bu aşamasında süreç tasarımı, donanım ve kaynak planlaması, yerleşim planı tasarımı, yazılım uyarlamaları ve geliştirmeleri, fizibilite çalışmalarıyla çıktılar elde edilmektedir.

Uygulamanın Hayata Geçirilmesi ve  Takibi

Yapılan tasarımın uyarlama aşamasında da uzman olan AKTUR, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak sistemin eksiksiz şekilde ve zamanında canlıya alınmasını sağlamaktadır. Uyarlama aşamasında süreç sahibi grup içerisinden bazı sorumluların anahtar kullanıcı olarak proje grubuyla harmanlanması, çözümün canlıya alınma aşamasının sağlıklı ve sorunsuz şekilde işlemesi sağlanmaktadır.

aktur_degerlerimiz
tedarik-zinciri-surekli-gelistirme
Süreç Geliştirme Ekibi En İyi Çözümü Sağlar

İş yapış şekillerinin ve teknolojinin sürekli değiştiği bir dünyada hiçbir çözüm ve iyileştirme bir defaya mahsus olmamalıdır. Bu yaklaşımı benimseyen AKTUR İş ve Süreç Geliştirme Ekibi, operasyonel süreçleri analiz ederek sürdürülebilir iyileştirme fırsatlarını kovalamaktadır.