ETİK

AKTUR kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü’nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

AKTUR tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;

> Toplumsal Faydaların Gözetilmesi,

> Yasalar ve Diğer Düzenlemelere Uyum,

> Çalışan Hakları ve Çalışma Koşullarının Gözetilmesi,

> İş Ortakları ve Sosyal Paydaş İletişiminin Etkinliği,

> Şirket Haklarının Gözetimi ve Şeffaflık

ana başlıkları üzerinde durmaktadır.

Sorular ve bildirimler için info@akturltd.com e-posta adresi üzerinden doğrudan temasa geçebilirsiniz.

aktur_etik